ČLANI ZDRUŽENJA O ZDRUŽENJUKONTAKTNOVICEETIČNE DILEME DEJAVNOSTI

GIZ SPECIALISTI je združenje zasebnih specialističnih zdravstvenih družb. Leta 2009 smo ga ustanovila slovenska podjetja v zasebni lasti, ki se ukvarjamo s specialistično zdravstveno dejavnostjo. Najpomembnejša cilja združenja sta:
 • enotno zastopanje skupnih interesov članov,
 • poudarjanje pomena zasebne zdravstvene dejavnosti v slovenskem prostoru.
Bolnikom nudimo preiskave in preglede na najvišjem kakovostnem nivoju, ki jih izvajajo redno zaposleni strokovnjaki. V naših ambulantah uporabljamo najsodobnejšo medicinsko opremo. Naše centre odlikuje dobra organizacija dela, zato se naši bolniki ne srečujejo s problemom nepotrebnega čakanja na pregled. Vse to pomembno vpliva na kakovost opravljenega dela in na zadovoljstvo uporabnikov naših storitev.

Tako kot za mnoge druge dejavnosti, država tudi za zdravstvene storitve že od leta 1992 razpisuje koncesije. Zasebniki koncesionarji smo v zadnjih dveh desetletjih postali pomemben del javnega zdravstvenega sistema, predvsem za izvajanje specialističnih in diagnostičnih storitev.

Po podatkih ZZZS so zasebni izvajalci koncesionarji v letu 2012 v celotni slovenski javni diagnostiki (vključujoč koncesionarje, bolnišnice in zdravstvene domove) opravili storitve v naslednjih deležih:
 • 73% alergologije
 • 45% gastroenterologije
 • 43% okulistike
 • 41% pulmologije
 • 38% kardiologije
 • 35% internistične dejavnosti
 • 30% magnetne resonance
 • 29% dermatologije
 • 29% fiziatrije
 • 28% ortopedije
 • 23% dialize
 • 21% ultrazvoka
 • 20% nevrologije
Glede na navedene deleže opravljenih storitev menimo, da se javni zdravstveni sistem brez nas ne bi mogel tekoče odvijati.

Poleg koncesijskega dela zasebniki opravljajmo tudi samoplačniške storitve. V večji meri so to predvsem storitve plastične in estetke kirurgije ter okulistike.

PRAVNI OKVIRI

Pogodba o ustanovitvi (čistopis 2015)

OSNOVNI PODATKI

Dolgo ime: Združenje zasebnih specialističnih zdravstvenih družb GIZ
Kratko ime: GIZ Specialisti
naslov: Pod skalo 4, 4260 Bled

Davčna številka: 38764733
Matična številka: 3638901
TRR: SI56 0206 8025 8290 470, NLB 

Pristopna izjava
PRISTOPNA IZJAVA