ČLANI ZDRUŽENJA O ZDRUŽENJUKONTAKTNOVICEETIČNE DILEME DEJAVNOSTI
 

Zasebne zdravstvene organizacije se pri delu s pacienti srečujemo z etičnimi dilemami, za katere včasih, kljub spoštovanju etičnih kodeksov in zakonodaje, nismo prepričani kako do njih pravilno pristopati. Zato smo v združenju GIZ Specialisti oblikovali Komisijo za etiko v zasebnem zdravstvu združenja GIZ Specialisti, ki je v pomoč zasebnim zdravstvenim organizacijam pri reševanju etičnih vprašanj.   

 

Naloge komisije so predvsem:    

  • oblikovanje mnenj in pojasnil pri razreševanju etičnih vprašanj izvajanja zasebne zdravstvene dejavnosti s poudarkom na:
    • pravicah pacientov in njihove varnosti med zdravljenjem
    • varovanju osebnih podatkov pacientov in zaposlenih ter podatkov o zdravljenju pacientov
    • preprečevanju diskriminacije pacientov
  • osveščanju pomena preprečevanja konflikta interesov
  • organizacija rednih strokovnih izobraževanj o dobrih praksah in aktualnih temah s področja etike v zdravstvenih organizacijah
Naši člani lahko etične dileme pošljejo na naslov združenja:Pošta info.    

V komisijo so bili maja 2017 za obdobje štirih let imenovani: dva zdravnika, medicinska sestra, socialna delavka in pravnica, vsi z izkušnjami s področja etike v zdravstvu. Komisija deluje v skladu s Poslovnikom o delu Komisije za etiko v zasebnem zdravstvu združenja GIZ Specialisti.

Okrobra 2017 je komisija pripravila prvi odgovor na vprašanja, ki smo jih do tedaj prejeli in ga lahko najdete tukaj.   

Pristopna izjava
PRISTOPNA IZJAVA